Konglig L'HôpitalINverter

Konglig L'HôpitalINverters allrådande skapande förmåga, är föga till hjälp I jakt på konglig tupplur.

"När Konglig L’HôpitalINverter brusade för första gången skapades alldeles för få galaxer. Konglig L’HôpitalINverter brusade över detta så fasansfullt magnifikt att hela universum bildades med 314% materia af ren bävan af Konglig hans egen förträfflighet. Då eonerna lades bakom tiden på dess skapare utvecklades “intelligenta livsformer” på flertalet planeter. De mest oförutsägbara och… Inkompetenta af dessa var Tellus befolkning. Därhvid bosatte sig Konglig L’HôpitalINverter på konglig nattlampa för att studera varelserna, med en synnerligen pikant choklad i sin hand. "

Synnerligen Kongligt: Mjölk, choklad, konglig nattlampa, körsbärstomater, förr.
Uschelt: INverterINverter, lakrits.
Konglig MöbiusINverter

Konglig MöbiusINverter finner nya lösningar, genom kongliga sin egen lathet.

"Konglig MöbiusINverter befann sig allt för uttråkad i denna nyskapade hvärld. Men Konglig hvar för lat för att hjälpa till med den uschliga utfvecklingen av homosapiens. Istället begafv sig konglig ut för att leka på Tellus.
Först testades det att höja temperaturen på konglig termostat. Detta gafv inga resultat som roade kongliga MöbiusINverter. Istället testades det att sänka konglig termostat, och till kongliga MöbiusINverters lycka så hade konglig skapat något underbart i processen. Frusen kondenserad mjölk. Denna ljufva skapelse fann Möbius ett enormt tycke för, hvilket fick Konglig att ej tänka på efterföljden af lekandet.
Temperaturändringarna satte Tellus i obalans och gafv planeten nya hot, naturkatastrofer och ofantligt jobbiga hvindar från hväst."

synnerligen kongligt: parfait, förr, creamé
uschelt: nøllan
Konglig VimINverter

Konglig VimINverter tro sig ha uppfunnit det ultimata verktyget, och ämnar att sprida detta budskap

" Konglig VimINverter har sedan urminnes tider hafvt problem med alla de många olika sorters tankar som alla hafvt. Sedan, under universums skapelse så stötte VimINverter på Vim, och alla problem var lösta. Nu, ämnar VimINverter att sprida sina kunskaper om detta till allmänheten, samtidigt som Konglig VimINverter står på fronten av digitala försvaret av universum. "

Synnerligen Kongligt: Majonnäs
Uschelt: Emacs, IntelliJ, PyCharm, Atom, VSCode, Visual Studio, Sublime text, ...
Konglig INverterINverter

Konglig INverterINverter finner universum mycket stillsamt, och behagar åtgärda detta.

"Konglig INverterINverter föddes i en alldeles för tidig ålder hvarför Konglig han själfv hvar synnerligen bekant, berest och bekfväm med att spatsera runt i Ingenting och fann detta ytterst trivsamt. Då Konglig L’HôpitalINverter brusat fram det Konglig han själfv kallade Universum och denna bestod af synnerligen tät materia öfverallt. Då Konglig INverterINverter spatserade runt på ett af sina varfv i Ingenting fann Konglig han själfv att detta hvar omöjligt (ja kanske inte för en Konglig). Konglig INverterINverter ignorerade att det hvar omöjligt då han fortsatte hela hvarfvet. Något behövde ske. Konglig INverterINverter inverterade då större delen af materian till !materia (tydligen benämnt ”antimateria” hos en delmängd af den undermåliga existensen på Tellus). Efter detta hvar Konglig han själfv nöjd då det faktiskt gafv hvissa förmåner med materia. Den första materia som bjöd på ett hvackert framträdande då Konglig han själfv spatserade hvar en liten pippifågel som bjöd på både sång och en hvacker koreografi hvilket medförde en förkärlek för bevingade fän hos Konglig INverterINverter. "

Synnerligen Kongligt: Fåglar, Morötter, Högrarna (första höger, andra höger o.s.v.)
Uschelt: Vänster