Profiler Media Fanart De Kongliga Spelen INstagram

Konglig BellmanINverter utforskar de tomma luckorna

"nØllan giv akt!
Stå, rätta er - sjung!
Sjung nu om Konglig och marschera i takt!
Marschen blir tung,
men natten är ung
vart har Konglig mig Själfv flaskan punsch nu förlagt?"

- Konglig BellmanINverter
Synnerligen Kongligt: Dikter, visor och sånger, kanel
Uschelt: Kronofogden

Konglig WallisINverter upprätthåller traditionerna

Resandes genom de oändligt många dimensionerna af unifversum letade Konglig WallisINverter länge efter en dimension där Konglig kunde känna sig hemmastadd. Konglig WallisINverter nådde slutligen den andra af dimensioner och fascinerades enormt af dessa tvådimensionella hvarelser. Då byggandet af hus hvar en särdeles kronglig utmaning då dimensionen saknade rum återhvände Konglig WallisINverter motvilligt till den tredje dimensionen. Hväl tillbaka så skapade Konglig WallisINverter ett titthål för att kunna se in i den andra dimensionen. I och med denna handling var det som på Tellus-språk kallas för monitor uppfunnet.
Synnerligen Kongligt: Animerade bilder från landet i öst, nudlar med hög rörelseenergi, 24
Uschelt: Fusk, brytande av traditioner, undermåliga datorgenererade specialeffekter

Konglig FiniteINverter dansar tango med Konglig sig Själfv

Från den spegelhvända dimensionen trädde Konglig FiniteINVerter fram för att afnjuta vad den spegelspegelhvända dimensionen hade att erbjuda. Konglig FiniteINverter ställdes ändock snabbt inför en utmaning av högsta rang - att slita blicken från de oändligt många speglar som Tellus invånare hade konstruerat. Fast i en trans orsakad av Konglig hans Egen narcissism (som gifvetvis enbart är en konsekvens av Konglig hans Egna förträfflighet), spankulerar Konglig FiniteINverter runt på planeten Tellus med en spegel i högsta hugg och sin egen afvbild som hvapendragare.
Synnerligen Kongligt: Konglig sin Egen spegelbild, kalkylerade bedrifter, draMAH!
Uschelt: Förluster, ohyfs, spruckna speglar, "tur"

Konglig HexINverter bryter den fjärde väggen

I begynnelsen, då sensationerna sött och sliskigt blott hvoro två delar av en synnerligen uschel dikotomi hvaknade Konglig mig Själfv opp. Likt ett flygfä förtjusas af fekalier förtjusades Konglig mig Själfv av denna skenbart oförenliga konstellation, fast besluten att skenet till trots förena de två halfvorna, hvarvid Konglig mig Själfv sväfvade genom tomrummet till denna tvåsamhet. Med ett pyramidalt raffinemang initierades arbetet, vilket kulminerade i att det som en gång hvoro tomrum öfvergick till att hvara fyllerum, ty i mitten afv denna spexiga lokal tornade Konglig mitt Eget magnum opus upp sig, den exceptionella och synnerligen Kongliga vätskan punsch (lika delar söt och sliskig), redo att förtäras på mången fest såväl som gasque.
Synnerligen Kongligt: Rätt, punsch i rullformat, hip som hoppar, ris i fruttin
Uschelt: Fel, vägg nummer fyra